Skip to content

FLY THE SKY

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ AKROBATYKI POWIETRZNEJ „FLY the SKY” 2023

 

Kategorie Aerial Hoop, Aerial Silks oraz Pole Dance solo i duety (z wyjątkiem Aerial Silks) w pod kategoriach Amator, Profesjonalista i Elite :

– dzieci 6-9 lat – dzieci 10-13 lat – junior 14-17 lat

– dorośli 18-29 lat – dorośli 30+

REGULAMIN:
§ 1.
Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Akrobatyki Powietrznej „Fly the Sky” jest Stowarzyszenie na rzecz promocji i propagowaniu tańca wśród dzieci, młodzieży i osób

starszych PASJA
§ 2.
Zawody odbędą się w dniach 4-5 marzec 2023 r. w Klubie „Papiernik” w Żywcu ul. Ks.Pr.St.Słonki 31.

§ 3.
Celem zawodów jest popularyzacja dyscypliny oraz ukazanie artystycznego wyrazu gimnastyki na kole, szarfie oraz Pole Dance. Przy ocenie głównie liczy się kreatywność zawodnika i artyzm.

§ 4.
Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godz. 8:00 4 jak i 5 marca 2023 r.. Szczegółowy plan zawodów pojawi się nie później niż 7 dni przed zawodami. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o szczegółach rejestracji oraz programie zawodów.
W dniu 04.03.2023 r. odbędzie się kategoria Pole Dance
W dniu 05.03.2023 r. odbędą się kategorie Aerial Silks oraz Aerial Hoop.
§ 5.

1.

Amator – osoba początkująca, która potrafi wykonać podstawowe figury/elementy, trenuje nie dłużej niż 1 rok.

Profesjonalista – osoba śrenio zaawansowana, która potrafi wykonać trudniejsze elementy/figury niż amatorzy, trenują nie dłużej niż 1,5-3 lat.

2.

KATEGORIE w solo i duetach:

– dzieci 6-9 lat (amator/profesjonalista/elite)
– dzieci 10-13 lat (amator/profesjonalista/elite) – junior 14-17 lat (amator/profesjonalista/elite) – dorośli 18-29 lat (amator/profesjonalista/elite) – dorośli 30+

Organizator zastrzega sobie połączenie kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń. POZIOM ZAAWANSOWANIA:

Elite – osoba zaawansowna, która potrafi wykonać najtrudniejsze figury/elementy, jest ponad 3 lata

Jury ma prawo przenieść danego uczestnika do odpowiedniej dla niego poziomu zaawansowania.

3.
instruktorem/trenerem/nauczycielem, bierze udział w Mistrzostwa Polski lub Świata, trenuje

§ 6.

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJE:
1. Każda osoba chcąca wziąć udział w zawodach zobowiązana jest do przesłania poprawnie wypełnionego formularza za pośrednictwem strony: https://danceit.pl?181
W każdej kategorii jest ograniczona ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat akredytacji.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 lutego 2023 r. ( Liczba miejsc jest ograniczona)
3. Muzykę należy wysłać wraz ze zgłoszeniem do 20 lutego 2023 r. W dzień turnieju należy posiadać ze sobą kopie zapasową muzyki na nośniku pendrive.

§ 7.
WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU
1. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych do finału zawodów jest dokonanie wpłaty za udział przelewem na konto bankowe 10 8137 0009 0034 1073 2000 0030
w terminie do 20 lutego 2023 r. W tytule przelewu ważne jest napisanie imienia i nazwiska startującego.
2. Opłata za udział:
125 PLN – kategoria dzieci i junior
155 PLN – kategoria dorośli
180 PLN – duety
Organizator zastrzega sobie, że zwrot startowego następuje jedynie w przypadku odwołania imprezy.
Bilety dla publiczności dostępne będą na miejscu w cenie :
15 zł – bilet normalny
10 zł – bilet ulgowy, dzieci, uczniowie i studenci z ważną legitymacją
Trener ma wstęp bezpłatny.

§ 8.
NAGRODY
1. W każdej kategorii za 3 pierwsze miejsca przewiduje się Puchar oraz dyplom,a za wyróżnienie medal i dyplom. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda GRAND PRIX oraz Nagroda Specjalna GRAND PRIX całej danej kategorii (300 zł). Szczegóły o większej puli dodatkowych nagród (np. rzeczowych) zostaną podane w terminie późniejszym po dokonaniu ostatecznych ustaleń ze sponsorami.
§ 9.
SCENA ORAZ SPRZĘT
1. Zawodnicy będą mieć do dyspozycji koła z 1 zaczepem (nieotejpowane): 85, 90, 100cm (koło nie będzie mogło być niżej niż linia brody- w zgłoszeniu należy zaznaczyć wysokość zawieszenia koła), szarfa o długości 16 m (typ PRO od firmy „Flying rose sport”) zawieszona na wys. 4-5 metrów, a rurka o średni 45 mm malowana proszkowo ( 1 stateczna, 1 obrotowa). Podany rozmiar koła w formularzu nie podlega zmianie! Podczas turnieju przy kategoriach Aerial Hoop oraz Aerial Silks będzie do dyspozycji materac o wymiarach: 200/120/20
– Podczas występów w kat. Aerial Hoop oraz Pole Dance jest dozwolone używanie magnezji. Magnezję należy mieć swoją, jednakże organizator będzie na miejscu posiadał i udostępniał też magnezję.

§ 10.
ZAWODNICY
1. Zawodnik przystępując do turnieju oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i

akceptuje jego warunki.
2.Zawodnik przystępując do turnieju oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne mogące wpłynąć na pogorszenie jego stanu w trakcie konkursu.
3. Zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące udział w turnieju oraz dokument tożsamości potwierdzający ukończone 18 lat w dniu zawodów z wyjątkiem kategorii dziecięcej.
4. Zabrania się w dniu zawodów spożywania alkoholu, używek, narkotyków, substancji odurzających oraz innych substancji mogących wpłynąć na stan zawodnika.

5. KOSTIUM: kostium ma idealnie przylegać do ciała, materiał ma zakrywać intymne części ciała, aby nie były one widoczne. Mężczyźni występują w spodenkach/szortach przylegających do ciała. Zabronione jest występowanie w slipkach czy kąpielówkach. Ważne jest to, aby części intymne nie prześwitywały, żeby strój je zasłaniał. Dopuszczalne jest, aby występować z odsłoniętymi nogami czy rękami.

§11.
ZASADY OCENY – KRYTERIA SĘDZIOWSKIE
Prezentacje turniejowe będą oceniane przez 3-osobową komisję sędziowską powołaną zgodnie z kompetencjami i doświadczeniem zawodowym sędziów.
1. TECHNIKA ( 20 pkt )- dotyczy opanowania systemu ruchowego i swobodnego posługiwania się tym systemem. Walory techniczne brane pod uwagę w ocenie to precyzja i dynamika ruchu, muzykalność, koordynacja oraz wykorzystanie możliwości ciała ludzkiego w danym stylu tanecznym. Dopuszczane są elementy tańca akrobatycznego, z wyłączeniem elementów akrobatyki sportowej. Dopuszczane jest łączenie różnych stylów tańca nowoczesnego w prezentacji turniejowej.
2. CHOREOGRAFIA ( 20 pkt )- dotyczy realizacji celu obranego przez choreografa poprzez wybór i połączenie elementów ruchowych oraz nadanie im zamierzonego wyrazu artystycznego, tak aby w konsekwencji powstała spójna i harmonijna struktura formalna i/lub tematyczna, która dzięki temu nabierze niepowtarzalnego znaczenia artystycznego. 3. WRAŻENIA ARTYSTYCZNE ( 20 pkt )- to szczególny sposób oddziaływania tańca na odbiorcę, będący przede wszystkim wynikiem spójności elementów kompozycyjnych oraz technicznych i przejawiający się poprzez wzbudzenie głębszych emocji u widza. Komisja weźmie pod uwagę dobór muzyki i repertuaru, strój, wykorzystanie elementów akrobatycznych wyłącznie jako formy wzbogacającej i uzupełniającej taniec, bogactwo figur tanecznych, stopień wykorzystania elementów scenograficznych i rekwizytów.

Organizatorzy nie załączają listy figur obowiązkowych. Prosimy sugerować się wytycznymi na MP, aby dobrać odpowiednią dla siebie kategorię poziomu zaawansowania.

Każda zaprezentowana w powietrzu figura akrobatyczna (oprócz spadki) powinna być utrzymana
przez minimum 2 sekundy. Przy ocenie poziomu trudności figur komisja bierze pod uwagę takie elementy/figury jak: siłę, balans, rozciągnięcie nóg, rozciągnięcie pleców, spadek

Elementami oceny sędziowskiej dotyczącej walorów artystycznych prezentacji są: odpowiednio
dobrana do elementów akrobatycznych muzyka; odpowiednia do wieku artysty historia i choreografia, muzykalność, kontakt z publicznością, strój, estetyka, ogólny wyraz artystyczny.
Program prezentacji powinien być dopasowany do wieku tancerzy, zapewnić im bezpieczeństwo oraz nie powinien oddziaływać negatywnie na widownię.

W kategorii wiekowej 6-9 lat oraz 10-13 lat AERIAL SILKS jest bezwzględny zakaz używania figury „Belay” (pętelka) oraz wszystkie jej elementy.

§ 12.
DYSKWALIFIKACJA
1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za :
a) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie lub uwag organizatora

b) niestosowny strój (erotyczny lub odsłaniający intymne części ciała)
2. O dyskwalifikacji decyduje jury konkursowe.
§13.
INFORMACJE DLA ZAWODNIKA
Informacje organizacyjne i przydatne dla Was informacje:
1. Rejestracja danych kategorii zostanie podana wraz z harmonogramem turnieju na 7 dni przed turniejem. Z uwagi na fakt, że organizujemy turniej po raz pierwszy mamy ograniczona ilość szatni, więc nie pomieścimy wszystkich uczestników przez cały dzień i przebywanie w szatni

będzie możliwe tylko na czas trwania kategorii, w której uczestnik występuje. Szczegółowy program będzie dostępny na fanpage turnieju na facebook’u.
2. Muzykę do występu należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w nieprzekraczającym terminie do 20.02.2023 r. (plik musi być opisany: imię i nazwisko zawodniczki , kategoria). W INNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PRZYJĘTY.
4. Czas trwania prezentacji we wszystkich kategoriach to 3:00 minuty (czas ze względu na możliwość przyjęcia większej ilości zgłoszeń) W utworze do prezentacji mogą pojawić się słowa nie zawierające wulgaryzmów.
9. Ubezpieczenie- W dniu rejestracji tj. 04-05.03.2023 r. każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z występem w zawodach. 10. Organizator zastrzega sobie prawa do wszelkich zmian, w razie wystąpienia konieczności do połączenia kategorii lub odwołania zawodów. W przypadku odwołania zawodów opłaty startowe zostaną zwrócone.