Skip to content
REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

I SAL DO ZAJĘĆ/TRENINGÓW/KURSÓW/SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z COVID-19

 1. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się jedna osoba.
 2. Na wejściu każda osoba zostaje poddana zmierzeniu temperatury przez pracownika recepcji.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w kontakcie z klientem personel recepcji został zaopatrzony w maseczki i rękawiczki.
 4. Na terenie obiektu rozmieszczone są informacje przypominające i promujące higieniczne nawyki konieczne do przestrzegania podczas przebywania w Klubie.
 5. Obowiązują 15 minutowe przerwy między kolejnymi zajęciami grupowymi, tak aby uniknąć nadmiernego mieszania się osób, a także zapewnić czas na dezynfekcję sprzętu i wietrzenie pomieszczeń.
 6. W każdym pomieszczeniu na terenie obiektu zapewniona jest zwiększona ilość środków do dezynfekcji.
 7. Na salach do zajęć/treningów/kursów/szkoleń wprowadzone są oznaczenia wskazujące miejsca dla osób ćwiczących, aby zachować wymagany dystans między ćwiczącymi.
 8. Zaleca się przyjście na zajęcia z własną matą do ćwiczeń.
 9. Zaleca się dezynfekowanie przez uczestników zajęć/treningów/kursów/szkoleń sprzętu użytkowanego w czasie ćwiczeń.
 10. 10.Obowiązują limity osób mogących brać udział w w zajęciach/treningach/kursach/szkoleniach uzależnione o powierzchni danej Sali: parter 12 osób trenujących, 1 piętro 20 osób trenujących, 2 piętro 20 osób trenujących
 11. 11.W obiekcie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z zajęć/treningów/kursów/szkoleń nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 12. 12.Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych w trakcie zajęć/treningów/kursów/szkoleń przez osoby ćwiczące.
 13. 13.Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z zajęć/treningów/kursów/szkoleń w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
 14. 14.Korzystanie z poczekalni obiektu jest zabronione oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet.
 15. 15.Zapisanie się na zajęcia/trening/kurs/szkolenie jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu
 16. 16.Nie zapoznanie się z regulaminem, nie zwalnia uczestnika kursu/szkoleń z jego przestrzegania. 

Drodzy klubowicze!

Uprzejmie prosimy o:

 • przestrzeganie obowiązujących limitów osób. W sytuacji braku możliwości udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, abyśmy mogli udostępnić zajęcia/treningi innym zainteresowanym osobom,
 • zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy ćwiczącymi,
 • w miarę możliwości używanie własnych mat, ręczników, butelek z wodą,
 • dezynfekowanie rąk przy wejściu do obiektu oraz powtarzanie dezynfekcji podczas pobytu w obiekcie
 • dezynfekowanie sprzętu i szafek po każdym użyciu
 • unikanie tłoku przy recepcji, gdzie powinna znajdować się tylko 1 osoba
 • przychodzenie na wyznaczoną godzinę i ograniczenie pobytu w obiekcie tylko do zajęć/treningu/kursu/szkolenia
 • ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z przestrzeni wspólnych obiektu
 • wstrzymanie się od przyjścia do obiektu w sytuacji zaobserwowania u siebie jakichkolwiek symptomów zaziębienia. 

Z Poważaniem Właściciel i pracownicy obiektu 

DANCE 4 YOU