Skip to content
REGULAMIN RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU, ul. Dworcowa 16A, 34-300 Żywiec, Nip: 553-250-31-06, Regon: 365967914

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia/trening/kurs/szkolenie/warsztaty ( osobiście, telefonicznie lub mailowo )
  • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku założenia karty członkowskiej 
  • imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych lub innych wydarzeń

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU Tomasz Podgórski.  Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU Tomasz Podgórski, ul. Dworcowa 16A, 34-300 Żywiec, lub email: poczta@szkola-dance4you.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Szkoła Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Szkoły Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU Tomasz Podgórski.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: poczta@szkola-dance4you.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU Tomasz Podgórski, Ul. Dworcowa 16A, 34-300 Żywiec

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.